ســـــــــــــــــــــلام علیکـــــــــــــــــــــم

دختــــــــــــــ👧ـــــــرم ســــــــــــــــــرکـــــــــــــارخـــــــــــــــــانــــــــــــــم رضـــــــــوان حقــــــــــــــگو!

برخـــــــــــــــاستـــــــــــن از عـــــــــــــدم و درآمــــــــــــــدن بر ســـــــــــــیرت انســـــــ👼ـــــــانی ، باشـــــــــــ🌟ــــــکوهتـــــــرین پدیـــــده هســــــــــ🌐ــــــتی است

این باشــــــــــــــکوه تـــــــــرین، بر شـــــــــــــما مبارک باد . . .
**********
(من تولد خودم روهم یادم نمیمونه این تولد هارو بچه های بالا(!)به بنده میگن ،لطف بفرمایید تولدهاتون رو توی پست تولدشما در خاطر ما خواهدماندیادداشت بفرمایید باتشکر)