سلام

صرفا جهت نمایش مکانهایی که رفتم  و به یاد بچه هام بودم،به جای همتون هم زیارت کردم!
این رو مخصوصا برای اسی گرفتم:))خب!

زیارتم قبول! :)))))