🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹

تا سپیده دم فرج ، چند نافله باقیست ؟

کی می شود که موذن به تکبیره الاحرامی ، جهان را به تماشای صبح ، صدا زند !

تا کی در آینه های عمر ، با دستهای بلند " ندبه " تو را التماس کنیم و تو نیایی !

بشریت فرسوده فراق توست،و منتظر است تا به پیشگاه مقدس تو، دو رکعت نماز بگذارد ،رکعتی به ظهور و رکعتی به حضور .

🌹🌻اللهم عجل لولیک الفرج🌻🌹


🍃🌻🍃🌻🍃🌻🍃🌻🍃🌻